Taşınabilir her türlü emtianızın güvence altına alınmasını sağlayan bir sigorta hizmeti türüdür.

Bu sigorta kapsamındaki hizmetlerimiz aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Emtea Nakliyat Sigortası

Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

Tekne Sigortası

Sigortalı su araçları ve bunlarla ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.